Forside

Planeterne Solen, Månen

Universet

Opbygning

Stjerner
-Magnetar
-Neutronstjerne
-Pulsar
-Supernova
-Variabel

-Nordstjernen
-Pistol-stjernen

Planeter
Andet
Rekorder

Astro-Quiz

Ordforklaring

Læg en besked i gæstebogen

Nordstjernen
Nordstjernen, også kaldet Stella Polaris eller Polarstjernen, ligger i stjernebilledet Lille bjørn, hvor den er den klareste stjerne. Den er stjernen der ligger nærmest nord. På den nordlige halvkugle kan den altid ses på himlen, da Jordens rotationsakse peger mod et punkt på himlen, der kun ligger 0,7 grader fra Nordstjernen. Derfor har den været brugt til at navigere efter i århundreder før kompasset blev opfundet, men har også været brugt til at korrigere kompassets misvisning.

Jordens magnetfelt ligger ikke præcis på dens akser. Altså det magnetiske nord passer ikke helt med det geografiske nord. Derfor vil kompasset ikke pege præcist mod nord. Nordstjernen passer mere præcist på det geografiske nord.

Billedet viser hvor på himlen man finder Nordstjernen. Den ligger mellem stjernebillederne Karlsvognen og Cassiopeia. Man siger de to stjerner forrest på Karlsvognen står nogenlunde på linie med Nordstjernen. Ved at forlænge afstanden mellem dem fem gange, finder man Nordstjernen.

Faktisk er Nordstjernen et tredobbelt stjernesystem. Dvs. den stjerne vi ser som en, i virkeligheden er tre stjerner der roterer om hinanden. Den mest lysende af dem er den vi kender som Nordstjernen. Den er en blå kæmpestjerne og betegnes A-komponenten, eller Polaris A. Den lyser 2000 gange kraftigere end Solen.

Den næsttydeligste, B-komponenten, kan også ses rimelig tydeligt gennem små teleskoper. Den lyser 8 gange kraftigere end Solen og er gullig. Dens afstand til Polaris A er ca 2000 AE (en AE svarer til afstanden mellem Solen og Jorden).

AB-komponenten er svær at se, da den ligger meget tæt på Nordstjernen selv, men det er lykkedes Hubbel rumteleskopet at tage et billede af den. Dens afstand til Nordstjernen er ca. 2-3 mia. km. (svarende til 0,2 buesekunder), hvilket ikke er ret meget for en stjerne. Det tager AB-stjernen 30 år at rotere en gang om Nordstjernen.

Nordstjernen er en variabel stjerne af en type der kaldes pulsationsvariable. Det betyder at den ser ud til at ændre lysstyrke set fra os, da den hele tiden udvider sig og trækker sig sammen. Nordstjernen tilhører en undergruppe der kaldes cepheider. Den har en periode på 4 døgn.

For hundrede år siden varierede Nordstjernens lysstyrke med 10%, men udsvingene blev mindre og i slutningen af 1990’erne lå den på 2%, men er nu ved at tage til i styrke igen og varierer nu med 4%.


Nordstjernen ligger mellem 400 og 600 lysår fra Jorden, og er næsten 50 gange større end Solen og har en absolut størrelsesklasse på -3,64, men alligevel er den faktisk ikke nogen meget tydelig stjerne set fra Jorden, og har en tilsyneladende størrelsesklasse på 1,97. Jo lavere en størrelsesklasse, desto tydeligere er stjernen. Solen har til sammenligning en størrelsesklasse på -26. Vi kan højst se en størrelse 6 med det blotte øje. Det er pga. den store afstand til os, at Nordstjernen ser mindre tydelig ud end mange andre stjerner, som den i virkeligheden er tydeligere end. Nordstjernen kaldes en F-type.
Billedet viser stjernernes rotation på himlen over en længere tidsperiode. Nordstjernen ses i midten. Da den ligger næsten perfekt over nord, bevæger den sig kun i en meget lille cirkel over himlen.